Menüü

Pick Up! - Britich Special 2020

Briti Nõukogu toetab noorte ettevõtlusprogrammi nimega „Pick Up – British Special.“

Programm on mõeldud 7–26aastastele noortele, kellel palutakse moodustada vähemalt kolmeliikmelised meeskonnad ja pakkuda välja üritus või projekt kahel võimalikul teemal: koostöövõimaluste loomine erineva keele- ja kultuuritaustaga noorte vahel ning eesti või vene kultuuri tutvustamine eri tegevuste kaudu. Noored esitavad oma ettepanekud plakatite vormis ja need pannakse üles sotsiaalmeediasse, kus rahvahääletuse tulemusel valitakse välja viis võitjat. Lisaks valivad Briti Nõukogu ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus välja veel kümme võitjat. 

Kõik võitjameeskonnad saavad oma idee elluviimiseks 1000 eurot. Meeskondi aitavad juhendajad nende kohalikest noortekeskustest, kuid eeltingimuseks on see, et organiseeriv meeskond peab ise kõik tegevused korraldama ja ellu viima ning korraldatud üritusel peab olema võimalik osaleda vähemalt 30 noorel. 

 

Rohkem infot projektikonkursi kohta