Menüü

Huvitegevus

Alutaguse noortekeskustes on palju erinevaid huviringe, milles osalemine on noortele tasuta. Ringis osalemiseks tuleb täita lapsevanemal/eestkostjal vastavalt sooviavaldus ning see tuleb esitada noortekeskuse noorsootöötajale. Sooviavalduse saab noorsootöötajalt. Lisainfot ringide sisu ja võimalike toimumisaja muudatuste kohta saab samuti noorsootöötajalt.

 

Vastava piirkonna huviringidega saab tutvuda kui valida vastava noortekeskuse huviringide link vasakult rippmenüüst.