Menüü

Kurtna

Erinevate projektide elluviimine annab võimaluse katsetada uusi põnevaid lahendusi rikastamaks igapäevaelu.

 

Head ideed projektide sünniks tulevad noortelt endilt - Tantsu teeviit, Jalgrattamatk ja liikluskoolitused, Võrgupidu, Wii spordipäev, suur soov osaleda Õpilasmaleva töödes ja tegemistes koos teiste kohalike omavalitsuste noortega jne.

 

2011. aastat võime nimetada Illuka vallas revolutsiooniliseks - loodi Illuka valla Noore Oma Projekti fond - PONI.

 

PONI fond toetab Illuka valla noorte, noortele ja noortega ellu viidavaid noorteprojekte, mille eesmärgiks on aidata kaasa kohaliku elu edendamisele.

 

 

September 2011 - august 2012 toetab meie tähtsaid tegemisi Euroopa Liidu Sotsiaalfond  (ESF), mille raames meie 7-11aastased lapsed tegelevad loovalt meisterdamisega, 12-16aastased tutvuvad tööelu ning ametitega ja õpivad kirjutama, hindama, ellu viima ja aruandeid koostama noorte omaalgatuslikke projekte (NAF) teostades.