Menüü

Tule osalema joonistusvõistlusel "Mina olen arheoloog. Joonistame Peipsimaa muinasaega"

22.02.2024

MTÜ Tuletorn on aastast 2009 tegutsenud mittetulundusühing, mille esimeseks ja suurimaks tegemiseks oli Eestis ainulaadse puitkatusega Järuska puitsilla ehitamine Lemmaku külas. Viimastel aastatel oleme aktiivselt tegelenud kohaliku kultuuripärandiga. Vahest üks tuntumaid on Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekanne „Rääbise soolamine Rannapungerja külas”, millega saate tutvuda siin: rahvakultuur.ee/r22bise_soolamine_rannapungerjal/.

MTÜ Tuletorn on läbi aastate korraldanud Rannapungerjal Pärnaõue talus kuus Virumaa pärandit tutvustavat menukat näitust ja kaks pärandipäeva seminari. 2023. aastal korraldasime koostöös Iisaku Kunstide Kooli ja Keskkonnaametiga laste ja noorte joonistusvõistluse teemal „Rannapungerja tuletorn kui paigavaimu sümbol”, tähistamaks tuletorni 100-aastast juubelit. Võistlus oli väga populaarne ja töid saabus Narvast Mustveeni. Žürii valis kahe vanusegrupi parimad, kelle tööd olid eksponeeritud Rannapungerja bussipaviljonides, ja kõiki töid sai vaadata näitusel Pärnaõue talus. Juba mullu oli kavatsus kasutada laste joonistuste „näitusegaleriidena“ 13 uut Alutaguse bussipaviljoni, kuid rahapuuduse tõttu saime kasutada vaid Rannapungerja küla kahte peatust. Kui 2023. aastal oli Rannapungerja tuletorni aasta, siis 2024. aasta teemaks on Peipsimaa muinasaeg, mille raames soovimegi korraldada joonistusvõistluse ja näituse. Eelmisel aastal oli võistluse suurim toetaja Eesti Meremuuseum, kes pidas oluliseks tuletornidest ja veeteedest teadmiste jagamist just laste hulgas.
 
Taust
Rannapungerja muinasaegne asustus on seotud Peipsi järve kujunemise ja veetaseme muutustega, mis on taandunud ja siis jälle peale tunginud mitmeid kordi. Sellel sajandil kogutud arheoloogilised esemed on paljandunud jõesuudmes tehtud süvendustööde ja järverannas toimunud erosiooni tulemusel. Ent esimesed leiud pärinevad juba 19. sajandist ja need tulid välja võrkudega kala püüdes. Seega ei ole tegemist arheoloogiliste väljakaevamiste käigus hoolikalt kogutud ja dokumenteeritud leidudega, mida saab dateerida, kasutades kultuurkihi stratigraafiat. Seetõttu on arheoloogid kasutanud asustuse vanuse kindlaksmääramiseks loodusteaduslikke meetodeid ja leidude võrdlemist teiste kiviaegsete leiukompleksidega. Kõige rohkem on uuritud kiviajast pärit savinõukilde, mille tüpoloogia alusel saab Rannapungerja ajalugu täiendada tuhandeid aastaid püsinud asustusega. Nii on leitud savipottide põhjal esindatud Narva keraamika (5200–3900 eKr), tüüpiline kammkeraamika (3900–3500 eKr), hiline
kammkeraamika (3500–1750 eKr) ja nöörkeraamika (2800–2000 eKr). Seni vanim luueseme dateering pärineb mesoliitikumist ehk ligikaudu aastast 7100 eKr – vähemalt nii kaugele ajas saame viia asustuse kujunemise siinsel alal. Lisaks elupaikadele on järvest leitud ka inimluid, mis viitavad matuste olemasolule järves. Radiosüsinikumeetodil dateeritud koljutükk andis ühe matuse ajaks 4500 eKr. Kui täna räägitakse Rannapungerja esimestest kirjalikest allikatest aastast 1534, siis selle kohaselt saab 2024. aastal Rannapungerja küla 490-aastaseks. Nii arheoloogiapärandi näituse kui ka laste ja noorte joonistusvõistlusega tähistame ka seda juubelit.
 
Näituse olulised osad
Välinäitus Rannapungerja ja selle lähiümbruse arheoloogilistest leidudest, ajaloopärandi tutvustamine 2024. aasta suvel Pärnaõuel. Näituse teaduslik osa esitatakse pannoodel: kiviaeg (mesoliitikum ja neoliitikum), viikingiaeg ja keskaja algusperiood. Näituse teist osa – laste joonistusvõistluse töid – eksponeeritakse bussipaviljonides.
Veebruaris 2024 kuulutame välja joonistusvõistluse lastele ja noortele. Selle ettevõtmisega tahame tutvustada noortele Peipsimaa vanemat ajalugu ja näidata, et side meie varasema ajalooga peitub ka maa ja vee all. Võistlusele esitatud töid hindab viieliikmeline žürii. Aprillis 2024 valitakse välja tööd, mis pääsevad näitusele 13 bussipeatuses.
Koolide inspiratsioonipäevadel osalevad JAANA RATAS, MAILI ROIO ja AIVAR KRIISKA, kes räägivad oma uurimistööst ja sellest, kuidas arheoloogiapärand on neid inspireerinud. Arheoloogid panevad ju pildi muinasajast kokku sõna otseses mõttes kild killu haaval. Koolidel, kus inspiratsioonipäevi ei toimu, on huvilistel võimalik teemasse sukelduda Monika Reppo Tik-Tok’ idega kontol @chronicamonika
 
Tingimused
Joonistusvõistluse eesmärk:
 • tutvustada lastele ja noortele kohalikku ajaloopärandit läbi kunstiloome;
 • teadvustada, et arheoloogilised leiud on tähtis osa inimkonna ajaloost;
 • avastada, et joonistamine on hea võimalus fantaseerida ja oma loovus proovile panna;
 • mitmekesistada kohalikku kultuurielu;
 • laiendada pärandkultuuri kandjate ringi.
   
Joonistusvõistluse ajakava
 • võistluse väljakuulutamine – veebruar 2024;
 • tööde esitamine – 10. aprill 2024;
 • tööde saatmine – Kaja Tina, Iisaku Kunstide Kool, Iisaku, Tartu mnt 62;
 • žürii töö – aprill 2024 (kokku märgitakse ära 10 tööd);
 • tulemuste avaldamine – mai lõpp / juuni algus 2024 Alutaguse valla lehes ja sotsiaalmeedias;
 • võitjate tunnustamine Rannapungerja külas Pärnaõuel – juuli 2024;
 • parimate tööde eksponeerimine 13 bussipaviljonis – avatud kogu suve.
 
Osalemine
 • joonistusvõistlusel võivad osaleda kõik lapsed ja noored vanuses kuni 20 aastat;
 • esitada võib kuni 2 tööd vabalt valitud joonistamis-, maalimis- või graafikatehnikas;
 • töö pöördele tuleb kirjutada selle pealkiri, autori nimi ja vanus ning kontaktandmed;
 • pildi suurus A4 – A2;
 • pilt võib kajastada kõike, milleks arheoloogilised leiud inspiratsiooni on andnud, näiteks muinasaja inimeste elu-olu, riietust, küttimistavasid, kalastamisvõtteid, savipottide tegemist, toiduvalmistamist jne.
   
Võistlusest osavõtja annab MTÜ Tuletornile õiguse oma joonistusi edaspidi kasutada, viidates seejuures töö autorile.
Võistlusele esitatud töid ei tagastata.
 
Ürituse korraldaja
MTÜ Tuletorn koostöös Muinsuskaitseameti ja Iisaku Kunstide Kooliga.
 
MTÜ Tuletorn, Rannapungerja küla, Alutaguse vald, 42205 IdaVirumaa
tel +372 5 101 303
e-mail: pille.pold@deebu.ee
Pille Põld, projektijuht
Iisaku Kunstide Kool, Tartu mnt 62, Iisaku, Alutaguse vald, 41101 Ida-Virumaa
tel +372 5629 4604
e-mail: kaja.tina@alutaguse.edu.ee
Kaja Tina, kunstiõpetaja