Menüü

Mäetaguse eakate spordiväljaku avamine

23.10.2023

Kaasatuse päevade raames avati Mäetaguse rahvamaja ja Alutaguse Hoolekeskuse vahelisel alal eakatele spordiväljak.
 

Projekt ”InSociety - From Inclusion Days to an Inclusive Society”, milles osalevad partneritena Mustvee Tervis Sihtasutus, Mustvee Vallavalitsus ja Alutaguse Huvikeskus on lõppfaasis. Projekti juhtpartneriks on Mustvee Tervis SA, projekti kogu eelarve on 110 000 eurot, millest Eesti EL välispiiri programmi 2014-2020 toetus on 99 000 eurot. Tegevuste elluviimise periood on 04.05.2023 – 03.11.2023.

Projekti üldeesmärgiks seati Mustvee Tervis SA projekti "ERgonoomika" tulemuste nähtavuse suurendamine läbi projekti parimate praktikate ehk "Kaasamispäevade" laiema rakendamise.Projekti tegevusi ehitati üles sellistele põhimõtetele, mis tekkisid projekti "ERgonoomika" ja "Kaasamispäevade" praktika raames.

Peamiseks tegevuseks on kolme "Kaasamispäeva" korraldamine, millest kaks on tänaseks juba toimunud – 23. oktoobril toimus üritus juhtpartneri SA Mustvee Tervis juures, mida külastasid ka Programmi esindajad.

 

 

 

26. oktoobril organiseeris Alutaguse Huvikeskus Kaasamispäeva Mäetaguse rahvamaja juures. 02. novembril kell 14.00 toimub vastav üritus Mustvee Rannapargis.

Kaasamispäevadel tutvustatakse projekti "ERgonoomika" raames parimaid praktikaid puuetega inimeste igakülgseks kaasamiseks ühiskonnaellu ning tutvustatakse ja analüüsitakse projekti "ERgonoomika" tulemusi eesmärgiga suurendada tulemuste nähtavust ja selle projekti mõju laiendamist kõigile partneritele ja üldsusele. Ürituste kaudu loodetakse muuta ühiskond tolerantsemaks ja tähelepanelikumaks erivajadustega inimeste igapäevase elukvaliteedi suhtes.

Kehaliste võimete arendamiseks soetatakse kolm ergonoomiliste treeningseadmete komplekti puhkealadega. Puhkenurkades saavad eakad ja erivajadustega inimesed puhata ja teistega aega veeta ja suhelda. Ergonoomiliste treeningseadmete komplektide paigaldamise abil on võimalik luua keskkond, kus on igapäevased võimalused puuetega inimeste sotsiaalseks lõimumiseks ja kaasava ühiskonna arendamiseks.

 

Nendes vastvalminud ergonoomiliste seadmetega aladel toimuvad Kaasamispäevade raames kohtumised treener-füsioterapeudiga, kelle professionaalsel juhtimisel saavad ürituse külastajad ja eriti eakad ja erivajadustega inimesed tutvuda treeningvahendite ja elementaarsete tervist edendava kehalise tegevusega. Iga ergonoomilise seadme juures treener näitab harjutusi, keskendudes eakatele ja puuetega inimestele, seejärel inimesi kutsutakse füsioterapeudi abiga proovima iga trenažööri ja lõpus treener annab näpunäiteid, kuidas saavad sugulased vajadusel eakale inimesele harjutamisel abiks olla.

 

Alutagusel ja Mustvee Tervis SA juures toimunud treeningute tagasiside oli positiivne. Pensionärid aktiivselt proovisid kõigil treeninguseadmetel harjutamist ja tegid koos treeneriga rühmavõimlemist. Mustvee Vallavalitsus korraldab uuel väljakul treeningut 02. novembril kell 15.00.

Kuigi juurdepääsetavus ja universaalne disain on vajalikud eelkõige puuetega inimestele, on selle mõju palju laiem: see teeb elu lihtsamaks igaühel, olenemata vanusest või võimetest. Seetõttu on projekti elluviimise kasusaajateks kõik kasutajarühmad, naised, lapsed, puuetega inimesed, eakad. Puuetega ja eakate inimeste eeliseks on aktiivne kaasamine ühiskonnateenustesse ergonoomiliste treeningseadmete abil. Ergonoomilised treeningseadmed aitavad eakatel ja puuetega inimestel olla aktiivsed ühiskonnaliikmed ning tunda igapäevaelus sobivat kehalist tegevust ja ergonoomika põhitõdesid. Teiste kasutajagruppide kasu seisneb selles, et kui nad puutuvad igapäevaselt kokku erivajadustega inimestega, õpivad nad olema tolerantsemad ning selle tulemusena areneb neist inimestest kaasav ühiskond, kus kõik on võrdsed, olenemata sellest, kas nad on noored või vanad, erivajadustega või mitte.

 


Projekti InSociety ER196 kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Antud väljaanne valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Mustvee Tervis SA ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.