Menüü

Malevasuvi Alutaguse Õpilasmalevas

05.08.2022

Foto autor: Mirjam Vinkler

4.-16. juulil toimus Alutaguse Õpilasmalev. Malevlased olid taas valmis käised üles käärima, et kõik planeeritud tööd vallas saaksid tehtud ning malev lõbusalt veedetud. Ka sellel aastal oli malevakavas palju töid valla erinevates piirkondades. Malevlased ulatasid oma abikäe valla parkide, spordiobjektide, avalike mänguväljakute ja asutuste ümbruste korrastamisel. Sellel aastal oli Alutaguse Õpilasmalevas töötamas 60 noort üle kogu valla. Kahe nädala jooksul oli malevlastel võimalus proovida erinevaid töid ning osaleda maleva ühisüritustel.

Esimesel päeval pärast tööd kogunesid kõik malevlased Iisaku-, Kurtna- ja Mäetaguse rühmadest koos rühmajuhendajatega Alutaguse Õpilasmaleva avamisüritusele Mäetagusele. Sündmus algas rongkäiguga Mäetaguse rahvamaja juurest mõisaõuele. Mõisa juures toimus Alutaguse vallavanema Tauno Võhmari poolt malevlaste tervitamine ning kõikidel malevlastel maleva vande lausumine. Malevlased lubasid vannet andes teha kvaliteetset tööd ning mitte araks lüüa ühegi töö ees. Peale vande lausumist toimus traditsiooniline malevlaste ristimine veepritsidega. Avamisüritusel korraldati lisaks tutvumismänge, et valla noored omavahel paremini tuttavamaks saaksid ning suunduti seejärel koduteele.

 

Kuna maleva jooksul anti kõikidele rühmadele ülesandeks teha ka oma malevafilm rühma peale, siis oli korraldatud noortele ka filmimise koolitus. Filmikoolitusel tutvustati noortele filmimiseks vajalikke tehnilisi vahendeid, räägiti erinevatest filmimise võtetest ja monteerimise võimalustest ning noortel oli võimalus õppida ka lühivideo tegemist.

Möödus tihe töönädal ning juba esimese nädala lõpus koguneti Iisaku staadionile, kus toimus spordipäev, mida valmistas ette Iisaku rühm. Toimusid erinevad teatevõistlused ja pallimängud.

 

Teise nädala alguses, kohtuti taaskord Mäetagusel, kus toimus osaluskohvik. Igal aastal on traditsiooniks saanud, et malevlased saavad kokku osaluskohvikus ning arutavad teemade üle, mis puudutavad noori ning noorte elu Alutaguse vallas. Ka sellel aastal kohtuti taas, et panna pead kokku ning arutada, kuidas muuta Alutaguse vallas noorte elu veelgi paremaks. Kõik osaluskohviku teemad olid seotud Alutaguse valla ja noortega. Pärast laudkondlike arutelusid tehti ka kõikidest teemadest kokkuvõtted. Ühisel kohtumisel tulid esitlusele ka malevalaulud, mida iga rühm pidi ette valmistama.  

 

Maleva lõpetame leidis aset Kurtnas, kus toimus lõpupidu, malevafilmide vaatamine ja aasta malevlaste valimine. Tublimate ja osavamate malevlaste väljaselgitamiseks valiti igast rühmast 2 malevlast, kes saadeti maleva lõpupeol võistlustulle. Aasta malevlaste kandidaatidele oli ette valmistatud mitmed katsumused, mis nõudsid käte osavust, nutikust, taiplikkust ja kiirust. Aasta malevlasteks said 2022. aastal Angelica Igoševa Kurtna rühmast ja Karl Aasamets Mäetaguse rühmast. Ühise lõpupeo lõpetas disko.

 

Loodetavasti oli ka selleaastane malev kõigile osalistele meeldejääv ning malevlased nautisid koos veedetud aega, said uusi kogemusi ning sõpru kogu eluks.

 

Alutaguse Õpilasmaleva Iisaku rühmajuht Sirly

„Õpilasmalev on suurepärane võimalus noortel teenida taskuraha, saada esimesed töökogemused ning veeta sõpradega produktiivselt aega. Meeleolukad kaks nädalat möödusid justkui linnutiivul koos tööka ja toreda seltskonnaga.“

 

Kärolin Kivestu

Alutaguse Huvikeskuse juhataja,

õpilasmaleva projektijuht