Menüü

Tudulinna raamatukogu 100

15.05.2022

Foto autor: Maris Eiser

14. mail 2022 tähistas Tudulinna raamatukogu 100 aasta juubelit. Ümmargused tähtpäevad on alati andnud põhjust tagasivaateks, et mõõta oma kasvamist ja arenemist.

Esimesed andmed Tudulinna raamatukogu kohta pärinevad aastast 1922. Kuna toonased maaraamatukogude hoidjad, korraldajad või juhatajad vahetusid paari- kolme aasta tagant, sest tasuta töötades ei jätkunud rohkemaks entusiasmi, on  meil vähe andmeid esimestest töötajatest. Teada on, et raamatukogu paiknes praeguse Aldar Marketi II korrusel, kus tegutses tuletõrjeselts. 1955. aastal alustas tööd Veera Koppel. Raamatukogu asus siis Tudulinna kolhoosi kontori ruumides Tammel, kus selleks oli väike nurgapealne tuba. Kuna ruumid olid remontimata ja külmad, siis kolis raamatukogu endisesse seltsimajja, mis aga 1957. aastal maha põles. Kahju oli suur, hävis 1/3 raamatutest. Raamatukogu rändas edasi vanasse vallamajja, kust olude sunnil koliti tagasi Tammele. 1959. aastal koliti vastvalminud rahvamajja, kus koos korraldati palju üritusi. Veera Koppel lahkus töölt 27. mail 1961. Ta oli oma töös  olnud väga täpne ja muu hulgas oli tal valminud täielik alfabeetiline ja süstemaatiline kataloog, mis oli rajoonis üks esimesi. Peale Veera Koppelit asus raamatukogu töid ja tegemisi juhtima Ilme Lehismets, kes alustas 28. mail 1961. aastal. Raamatukogu juurde koondus teotahteline kollektiiv. Viidi läbi mitmesuguseid üritusi: kirjandusõhtuid, raamatuarutelusid, kohtumisi kirjanikega. Nende ürituste peakoormust kandsid õpetajad Helmi ja Armin Kukk. Imetleti nende põhjalikku ainekäsitlust teema lahti rääkimisel ning oskust teha seda vaimukalt ja huvitavalt. Tänutundega nimetaks tolleaegset koolidirektorit Lembit Kaske, õpetajaid Regina Urbi, Helje Lepasaart ja Vaike Reiskat, Laine Sillapaju ning Juta Sõmerit, kohaliku kultuurimaja juhatajat Viivi Tõnist, apteegi juhatajat Eve Palmi. Ka lastele korraldati kirjandushommikuid, raamatutunde, ekskursioone. Klassijuhatajad koos õpilastega külastasid väga sageli raamatukogu, toimus vestlusi ja ettelugemisi.

 

Ilme Lehismets lahkus töölt aastal 1994 ja samal aastal alustas Gerri Lehismets. Raamatukogu oli avatud kahel päeval nädalas. Elu hakkas liikuma infoühiskonna suunas. Raamatukogu kolis Tudulinna Vallavalitsuse ruumidesse, kus olid paremad võimalused interneti sisseseadmiseks. Gerri Lehismets juhendas lisaks põhitööle laste lauluringi, „Kanarbiku“ memmede lauluringi ning pühapäevakooli. Koos korraldati erinevaid üritusi ning toimusid esinemised.

 

Gerri lapsehoolduspuhkuste aegadel olid asendajateks Ülle Tiilen ja Katriin Pikhof. Lugejate teenindamise ning fondi korrastamise kõrvalt tuli hakata raamatuid Urrami programmi sisestama, mis oli suur töö. Aitäh teile! Hiljem liideti Tudulinna raamatukogule juurde ka Oonurme osakond, kus töötas Kaili Maasikmäe ning temaga tehti tihedat koostöö raamatute vahetamisel.

 

Seoses valdade liitmisega võimalused paranesid ning vallavanem Tauno Võhmari eestvedamisel kolis raamatukogu 2018. aastal remonditud koolimajja.  Ruumid olid avarad, valgusküllased, võimalused arvuti kasutamiseks, printimiseks, paljundamiseks paranesid, asukoht oli hea ning seetõttu kasvas lugejate arv ning toimus palju erinevaid üritusi ning koosviibimisi.

 

Aasta 2022 on raamatukogude aasta. Tudulinna raamatukogus on sellel aastal külas käinud kirjanik Anneli Lamp, jutuvestja Ena Mets, graafik Made Balbat. Märtsis oli Konju külast pärit kunstniku Alissa Anissimova tööde näitus ning juunis ja juulis on avatud Maie Tamme lapitekkide ja maalide näitus.

Suured tänud kõigile, kes Tudulinna raamatukogu juubeliüritusest osa võtsid, kes nõu ja jõuga aitasid ning suur aitäh Alutaguse Vallavalitsusele ja Alutaguse Huvikeskusele.

Aitäh lugejad, et olemas olete ! Ikka rõõmsalt üheskoos edasi.

 

Gerri Lehismets

Tudulinna kogukonnamaja juhataja