Menüü

Eesti vaimse kultuuripärandi nimistus ka rääbise soolamine Rannapungerja külas

11.02.2022

Fotode autor: Pille Põld

2020. ja 2021. aastal kinnitas Eesti vaimse kultuuripärandi nõukogu kokku 13 sissekannet nimistusse kandmiseks. Sissekandeid on eri paigust ja eri valdkondadest, Võrtsu äärest Peipsiveereni, Saaremaalt Mulgimaani ning käsitööst ja harrastusteatrist tähtpäevade ja laatade pidamiseni.

Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu tutvustab Eestimaa inimeste elavat pärandit artiklite ehk sissekannete kaudu, millest igaüks annab edasi mõne vaimse pärandi nähtuse – teadmise, oskuse, kombe või tava – iseloomu ja tähtsust asjaomase kogukonna jaoks. „Tekstide koostajad on enamasti kirjeldatava pärandiga seotud, mis aitab ust elava pärandi maailma mitte ainult paotada, vaid juba üsna vallali lükata,“ selgitas vaimse kultuuripärandi spetsialist Epp Tamm. Lisades, et kõik sissekanded pole nimistus veel üleval, vaid lisanduvad sinna aegamisi, olenevalt toimetamisprotsessidest.

 

Nüüdsest on lisatud nimistusse ka Rääbise soolamine Rannapungeja külas, mille juhendi on koostanud Pille Põld. Värvikas ja rohkelt toredate tsitaatidega pikitud sissekanne „Peipsi Kullast” tutvustab väärkiskala rääbise soolamise protsessi Peipsi järve põhjakaldal Rannapungerja külas nii minevikus kui tänapäeval. Oma roll on nii ühiskondlikel kui looduslikel muutustel, toitumisharjumustel ja põlvkondade vahelistel sidemetel.

 

Vaata lähemalt soolamise kirjelduse kohta siit