Menüü

Alutaguse Huvikeskuse piirangud 2020. aasta lõpuni

24.11.2020

Valla asutuste ja hallatavate asutuste töökorraldus seoses COVID-19 viiruse levikuga

23.11.20

Korralduse andmisel on arvestatud asjaolu, et koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haigus vastab ohtliku nakkushaiguse tunnustele, kuna viiruse põhjustatud haigusele puudub efektiivne ravi ja haiguse levik. Praegu on viiruse leviku risk väga suur, seega on selle vähendamiseks proportsionaalne piirata korralduses nimetatud kohtades isikute liikumisvabadust inimeste elu ja tervise kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 levikut. Lähtudes rahvatervise seaduse § 10 lõike 2 punkti 2 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 kohaselt, Alutaguse Vallavalitsus annab KORRALDUSE:

 

1. Viia Alutaguse valla noortekeskuste tegevused digi- ja välitegevusele alates 24.11 kuni 31.12.2020. Noortekeskustes lubada õueüritused ainult Alutaguse valla lastele ja noortele.

2. Koolide siseruumides lubatud ainult õpilaste ja õpetajate treeningud (vastavalt riigis kehtivatele nõuetele). Muud treeningud peatatud kuni 31.12.2020.*

3. Rahvamajades - kogukonnamajades on lubatud rühmatreeningud, kus ei ole kontakte omavahel ja ühiseid treeningvahendeid ei kasutata (jälgida 2+2 reeglit) - kokkuleppel rahvamajade - kogukonnamaja juht ja treener. Seltsi-ja rahvamajades tantsuõhtute korraldamine ja ruumide väljarentimine eraisikutele ürituste läbiviimiseks on keelatud kuni 31.12.2020.

4. Avaliku ürituse korraldamine siseruumides on keelatud kuni aasta lõpuni.**

5. Asutuste juhtidel võimaluse korral planeerida kaugtöövõimalusi.

 

* Täiskasvanute tantsutreeningud peatatud kuni 31. detsember 2020.

 

**Kinod, teatrid, kontserdid, töötoad on lubatud vastavalt riigi reeglitele (50% saali täituvus, 2+2, 10+2, kohustuslik maski kandmine)

 

NB! Antud artiklis on välja toodud vaid Alutaguse Huvikeskust puudutavad korraldused, täielik versioon on nähtav covid-19