Menüü

Noortekad kutsuvad Alutaguse noori kaasa lööma

21.02.2019

2019. aasta jaanuarist tegutsevad Alutaguse vallas neli noortekeskust ehk rahvakeeli noortekat. Kurtnas tähistame 23. veebruaril 14. tegutsemisaastat. Iisakus tegime restardi detsembris 2018 ning selle aasta jaanuaris avasime uued keskused Kiiklas ja Mäetagusel. Noortekeskused tegutsevad avatud noorsootöö põhimõttel, st pakuvad noortele vabatahtlikkuse alusel osalemist, toetavad nende aktiivsust ja toimetulekut ühiskondlikus elus.

Tegutsetakse noortelt noortele või noortega koos põhimõttel. Noortekeskused suurendavad noorsootöö teenuse kättesaadavust piirkonnas ning mängivad olulist rolli noorte sotsiaalse tõrjutuse vähendamisel. Oma tegevusega suurendatakse noorte kaasamist, osalust ja parandatakse tööhõivevalmidust. Igas noortekeskuses töötab noorsootöötaja, kelle roll on toetada noorte omaalgatust, initsiatiivi, tegutsemislusti ja teisalt julgust vastutust võtta ja kanda. Valla noortekeskuste toimimisel hoiab silma peal Alutaguse Huvikeskuse noorsootöö juht Marika Markus. Kurtnas tegutseb juba kuus aastat Mirjam Vinkler, kes on oma aktiivsuse ja loomingulisusega võitnud laste südamed ja on andnud olulise panuse ka kohalikku harrastajate võrkpalli arengusse. Iisakus ootab noori rõõmsameelne Triin Pikhoff ning Kiikla ja Mäetaguse noortekeskuste vahel jagab end ettevõtlik Grete Habakukk. Kõik noortekad on koos noortega pidevalt parimate võimaluste ja lahenduste otsinguil. Alutaguse valla noortekeskuste vahel on tihe koostöö. Planeerime võimalikult palju

ühiseid tegevusi, et kokku viia valla erinevas vanuses noored. Noortekate sihtrühm on noored vanuses 7-26. Juba 26. veebruaril on Kurtna noortekeskuses lumelinna ehitamine ja selleks on korraldatud kõikidest piirkondadest transport, toitlustamine jm vajalik.

Lisaks noorte omaalgatuse toetamisele panustavad noorsootöötajad ning korraldavad ise noortele eesmärgistatud arendavaid ja põnevaid ettevõtmisi. Koolivaheaegadel on kõikides keskustes planeeritud mitmeid tegevusi, et igal noorel oleks võimalus leida oma. Ideaalis koostavad noortekeskuste tegevuskava noored koos sealse töötajaga. Lisaks planeerimisele viivad nad tegevused ellu ja teevad kokkuvõtteid, kuidas õnnestus ja mida saaks paremini teha ning kuidas edasi. See on noortekeskuste tavaline praktika, kuid vajab pidevat tähelepanu, “toitmist” ja hoolt.

Suvel saavad Alutaguse valla sissekirjutusega 13.-19. aastased noored osaleda õpilasmalevas (ÕM), planeeritud on kolm rühma (Kurtna, Iisaku, Mäetaguse) ja iga noor valib, milline rühm temale sobib ning kuhu kandideerib. Osalemiseks on vajalik lapsevanema kirjalik nõusolek. Milline näeb malevapäev välja? 4 tundi tööd, lõunasöök ning kolme rühma ühistegevused valla erinevates piirkondades.  Siinkohal üleskutse täiskasvanutele – kas ja millist tööd on teil ÕM noortele pakkuda? Arutame koos võimalused läbi!

Suvi on parim aeg noorte omaalgatuste elluviimiseks. Näiteks oleme arutanud aktiivgrupiga, kuhu kuuluvad ka kohalikud noored, et kolime noorteka augusti alguses nädalaks ajaks Alajõele. Lõunaks toob buss kaugemad noored randa ja õhtul koju tagasi. Noortevolikogu idee kandjad on leidnud, et tore oleks, kui sünniks ettevõtmine nimega Alutaguse noorte suvemängud ning kui neil jagub tarmukust ja tahtmist asi lõpuni viia, siis noorsootöötajad on rõõmuga valmis neid toetama ja aitama.

Kõikides keskustes on erinevad võimalused huvitegevusteks. Kuid sellest täpsemalt mõnes teises loos. Noortekeskused on avatud koostööle lapsevanemate, kõikide vabatahtlike ning erinevate kohalike ja kaugemate asutustega, kes soovivad panustada noorte arengusse ja tegevustesse.

Meie moto – KUI NOOR OMA IDEID ISE ELLU EI VII, KES SIIS?

 

Grete, Marika, Mirjam ja Triin Alutaguse valla noorsootöötajad